Χωριά

Απόλλωνας

 Το χωριό Απόλλωνας βρίσκεται 54 χλμ. ...

Κόρωνος

 Το χωριό Κόρωνος βρίσκεται 30 χλμ βορειοανατολικά ...

Μέση

 Το χωριό Μέση βρίσκεται 32,1 χλμ βορειοανατολικά της ...

Σκαδό

 Το Σκαδό βρίσκεται 34 χλμ βορειοανατολικά από τη ...

Κουρουνοχώρι

 Το χωριό Κουρουνοχώρι βρίσκεται 8,2 χλμ ανατολικά ...

Άγιος Αρσένιος

 Το χωριό του Αγίου Αρσενίου βρίσκεται 7 χλμ ...